Preventie & verzorging

Mutualia-AC-prevention.png

GEZONDHEIDSCONTROLE

Mutualia kent voor alle screenings een tegemoetkoming toe van maximaal € 25 per kalenderjaar in de bijdrage ten laste van de patiënt voor erelonen in het kader van volgende screeningsonderzoeken: borst-, prostaat-, dikkedarm- en nierkanker, osteoporose, type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve ziekten of hiv.

 DMeer lezen Te versturen document: Terugbetalingsattest voor gezondheidscontrole (NL)


DIËTIST EN VOEDINGSDESKUNDIGE

Bij anorexia of obesitas en op basis van een medisch voorschrift kent Mutualia een tegemoetkoming  toe van € 25 per jaar voor de controle door een diëtist of voedingsdeskundige, en van € 12,50 per consultatie bij een diëtist of voedingsdeskundige, met een maximum van 6 consultaties per jaar.

 Te versturen document: Tergubetalingsattest diëtetiek (NL)


CONTRACEPTIE EN MENOPAUZE

Vrouwen hebben zonder leeftijdsbeperking recht op een tegemoetkoming in de kosten van een anticonceptietherapie of van een hormonale substitutietherapie (HST) voor de behandeling van menopauzesymptomen:

  • Maximaal € 40 per jaar voor anticonceptiepil, vaginale ring, inspuiting, anticonceptiepleister of voor elke hormonale substitutietherapie (HST) waarmee men de symptomen van de menopauze wil behandelen, op vertoon van een BVAC.
  • € 120 elke 24 maanden voor spiraaltje en implantaat op vertoon van een attest van aflevering met apothekersstempel.
 Te versturen document: een attest van aflevering met apothekersstempel

vaccins

Een tegemoetkoming van € 35 per jaar en per begunstigde voor alle in België erkende vaccins. De geplande tegemoetkoming kan niet hoger liggen dan het bedrag ten laste van de begunstigde na de tussenkomst door de verplichte verzekering.

 Te versturen document: een ontvangstbewijs afgeleverd door de apotheker of door een erkend vaccinatiecentrum


preventieve vaccins tegen het humaan papillomavirus

Je hebt recht op een tegemoetkoming van € 150 in de kosten van preventieve vaccins tegen het humaan papillomavirus indien deze niet worden terugbetaald door de verplichte verzekering maar wel erkend zijn in België. De terugbetaling bedraagt € 50 per behandeling.

 


Stoppen met roken

Voor geneesmiddelen om te stoppen met roken (inclusief nicotinepleister) bieden we een tegemoetkoming van 3 x € 20 op vertoon van een document afgeleverd door de apotheker (1 keer  in je leven).

 Te versturen documenten: een attest van aflevering met apothekersstempel