Alternatieve geneeskunde

Mutualia-AC-medecine-alternative.png

consultaties en bezoeken

Mutualia kent een tegemoetkoming toe van € 10 per sessie met een maximum van € 120 per jaar tijdens consultaties in niet-conventionele praktijken (homeopathie, mindfulness, shiatsu, chiropractie, osteopathie, acupunctuur, kinesiologie, sofrologien mesotherapie, naturopathie en microkinesitherapie, sophrologie, mesotherapie, natuurgeneeskunde, microfysiotherapie) door een door Mutualia erkende zorgverlener een door Mutualia erkende zorgverlener.
 

· Shiatsu: het betreft zittingen verstrekt door een verstrekker die erkend is door de Belgische Shiatsu Federatie (https://shiatsu.be/nl/beoefenaars/shiatsu-beoefenaars)


· Chiropraxie: het betreft verstrekkingen dor een chiropractor die lid is van de Belgische Vereniging van Chiropractors. (https://www.chiro-praxie.be)


· Osteopathie: de tussenkomst wordt toegekend mits voorlegging van het officiële model van attest afgeleverd door de osteopaat (https://osteopathie.be/nl/patient).

· Acupunctuur: het betreft zittingen die zijn geattesteerd door een doctor in de geneeskunde of door een acupuncturist aangesloten bij de Belgian Acupunctors Federation - (https://www.acupunctuur-baf.be/nl) of bij de Association Belge des Acupuncteurs Diplômés de Chine (ABADIC) - (http://www.acupuncture-abadic.org) of bij de Belgische Beroepsfederatie voor acupuncturisten (EUFOM) – (https://www.eufom.com)

· Kinesiologie: het betreft zittingen die zijn geattesteerd door een kinesioloog die is aangesloten bij de Fédération Belge des kinésiologues (https://fbkinesiologie.be)

· Sofrologie: het betreft verstrekkingen door een beoefenaar die een opleiding heeft gevolgd die is gecertificeerd door de Association Européenne de Sophrologie, door de Ecole Belge de Sofrologie Fondamentale et de Relaxation, of door de Belgische scholen voor Caycediaanse sofrologie (https://www.sophro.be/trouver-un-sophrologue)

· Mesotherapie: het betreft zittingen bij een beoefenaar die erkend is door de Société Scientifique Belge de Mésothérapie (https://mesotherapie-ssbm.be).

· Reflexologie: het betreft zittingen bij een beoefenaar die erkend is door de Fédération Belge des réflexologues (https://feberef.com)

· Naturopathie: het betreft zittingen bij een beoefenaar die erkend is door de Union des Naturopathes de Belgique (https://unb.be)

· Microkinesitherapie: het betreft zittingen bij een beoefenaar die erkend is door de Association Belge de Micro kinésithérapeutes (https://www.microkinebelgique.be).

Prestatieverstrekkers die erkend zijn door de Algemene Vergaderingen van Mutualia en die vermeld zijn op de lijst die is vastgesteld op 22 november 2022 en die kan worden geraadpleegd op de volgende link: Liste-des-prestataires-CA.xlsx 


 Te versturen document : Tergubetalingsattest alternatieve geneeskunde(NL)


Homeopathie

Mutualia kent een tegemoetkoming toe van 50% van de aankoopprijs van homeopathische geneesmiddelen op voorschrift van een arts, met een maximum van € 100 per jaar. Raadpleeg de lijst van terugbetaalbare homeopathische geneesmiddelen.

 


fytotherapie en antroposofie

Mutualia kent een tegemoetkoming toe van 50% van de aankoopprijs van fytotherapeuthische en antroposofische geneesmiddelen op voorschrift van een arts, op uitzondering van voedingssupplementen en met een maximum van € 50 per jaar en per begunstigde. Raadpleeg de lijst van terugbetaalbare fytotherapeutische geneesmiddelen.