Antibiotica

antibiotique-(2).png


Antibiotica: “Gebruik deze nuttige en erg kostbare geneesmiddelen goed!”»

Het gebruik van antibiotica bevordert de resistentie tegen bacteriën. Het blijven evenwel zeer nuttige geneesmiddelen. Om hun werkzaamheid te  behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. 

Antibiotica zijn alleen effectief tegen bacteriën. Ze zorgen ervoor dat bacteriën zich niet verder ontwikkelen. Antibiotica werken niet bij griep, acute bronchitis, verkoudheid, COVID-19 of respiratoir syncytieel virus (RSV). Uw koorts gaat niet dalen door het gebruik van antibiotica.  
Ook bij bacteriën zijn antibiotica niet altijd nodig. Bacteriële infecties genezen vaak spontaan na enkele dagen. Ons lichaam schakelt de indringers dan uit met ons eigen afweersysteem. Neem daarom ENKEL antibiotica als uw art dat nodig vindt. 

Als uw arts antibiotica voorschrijft, is het belangrijk dat u de voorgeschreven behandeling nauwkeurig volgt.  
o    Sla nooit een inname over en gebruik de voorgeschreven hoeveelheden.  
o    Stop niet vroeger dan voorgeschreven en maak de kuur volledig af, ook als u zich na een paar dagen beter voelt. Dat is nodig omdat de bacteriën slechts geleidelijk aan worden vernietigd. Enkel door de kuur uit te nemen, worden alle bacteriën vernietigd. 
o    Bewaar geen restjes antibiotica aan het eind van de behandeling voor een volgende keer. Breng ze naar uw apotheker. 

Door het niet correct gebruik van antibiotica (te vaak en nutteloos innemen van antibiotica, vroegtijdig stoppen van de behandeling, niet naleven van dosissen en tijdstippen) neemt het aandeel toe van bacteriën die resistent zijn. Het is dus belangrijk de antibiotica met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken. Zo blijven ze werkzaam wanneer ze nodig zijn, zoals bij bacteriële infecties. Word een «Antibiotic Guardian» en help mee in de strijd tegen de antibioticaresistentie. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website www.antibioticguardian.com/dutch.

Antibiotica slikken helpt niet preventief. Handen wassen en een goede hygiëne bij het hoesten is nog steeds de beste preventie (het helpt het verspreiden van bacteriën te vermijden). Was de handen vóór elke maaltijd en na elk toiletbezoek. Let erop dat ook uw kinderen dit doen.  
 

Vous souhaitez plus d'informations ? Rendez-vous sur www.usagecorrectantibiotiques.be