Actieve verbanden

In sommige gevallen komt  de verplichte verzekering tussen in de prijs van actieve verbanden met chronische wonden.


 

Wie heeft recht op deze tegemoetkoming?

Patiënten met chronische wonden (wonden die gedurende 6 weken behandeld werden en na deze periode onvoldoende genezen zijn).


 

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

  • Forfaitaire tegemoetkoming van 22,90 euro per maand op 1 januari 2016.
    Bijkomende tegemoetkoming van 0,25 euro voor bepaalde verbanden.
Je eigen bijdrage in de kosten van de verbanden tellen mee voor de maximumfactuur.


Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

Je behandelende arts moet:

  • Een kennisgeving van chronischewonde invullen en bezorgen aan de behandelende arts van je ziekenfonds. Deze kennisgeving geeft recht op een tegemoetkoming voor maximaal 3 maanden, al kan ze 3 maal verlengd worden. 
    De melding ‘derdebetalersregeling van toepassing’ toevoegen aan de apothekersvoorschriften.

 


Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons

Te versturen document: kennisgeving van chronische wonde