Door verder te surfen op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies.
  We maken gebruik van cookies om de diensten en functies van onze site te kunnen aanbieden en om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. 
  Cookies zijn gegevens die worden gedownload en bewaard op je computer of op eender welk ander toestel.
Meer weten

Vaderschap

paternite-(1).pngActieve werknemers

Actieve werknemers hebben bij de geboorte van hun kind recht op 15 dagen vaderschapsverlof.

Indien de tweede ouder van het kind niet vermeld staat op de geboorteakte, kan het verlof worden toegekend aan de wettige echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, ofwel aan de persoon die sinds minimaal 3 jaar is ingeschreven als feitelijk samenwonende in het gezin.

Voorwaarden:

Dit omstandigheidsverlof voor de geboorte van een kind wordt toegekend aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor de dagen die normaal gezien zouden moeten worden gepresteerd.

  • Het verlof moet integraal worden opgenomen binnen de 4 maanden na de geboorte
    De voorwaarden van de uitkeringsverzekering moeten vervuld zijn (wachttijd, referentieperiode, ...)
    Het vaderschap wordt aangetoond door de geboorteakte en eventueel door de huwelijksakte (voor de wettige echtgenoot), door de verklaring van wettelijke samenwoning (voor de wettelijk samenwonende partner) of indien uit de gezinssamenstelling blijkt dat beide personen minimaal 3 jaar feitelijk samenwonend zijn.


Uitkering

De eerste 3 dagen van de periode zijn ten laste van de werkgever.
Voor de resterende periode ontvangt de begunstigde van het geboorteverlof een uitkering van 82% van het brutoloon per dag. Dit bedrag is begrensd.
De 10 dagen worden pro rata berekend in functie van het arbeidsregime. 


Te versturen document: Aanvraag geboorteverlofFR)


Wil je graag meer informatie? Bezoek de website van de federale overheidsdienst arbeid of neem contact op met ons