Geïnformeerde toestemming

Deel je gezondheidsgegevens!

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt geeft om je gezondheidsgegevens op elektronische en beveiligde wijze te laten delen tussen de personen die je verzorgen.Waarom moet je je toestemming geven?

Tijdens je leven consulteer je verschillende zorgverleners. Door je toestemming te verlenen aanvaard je dat de personen die jou verzorgen onderling informatie kunnen delen over je gezondheid. Zo kunnen deze zorgverleners je sneller verzorgen en vermijd je overbodige onderzoeken.Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens waar de zorgverleners over beschikken, voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • resultaten van een bloedafname of röntgenopnamen;
  vaccinatie- en medicatieschema’s;
  voorgeschreven en toegediende geneesmiddelen;
  informatie die je behandelende arts ontving na een ziekenhuisopname;
  ...
Al deze gegevens vormen het zogenaamde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.


Wie heeft toegang tot je gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorgkundige of therapeutische relatie hebt, dus de zorgverleners die je verzorgen in het  strikte kader van de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening. De arbeidsgeneesheer en de arts van je ziekenfonds of van je verzekeringsmaatschappij hebben dus geen toegang tot je gegevens.

De elektronische netwerken waarmee gezondheidsgegevens worden gedeeld, voldoen aan de strengste veiligheidscriteria. Elke toegang tot je gegevens wordt geregistreerd. Daarnaast vallen ze onder de privacywetgeving en onder de wetgeving rond patiëntenrechten. Zorgverleners hebben dan weer een beroepsgeheim, en niet-veroorloofd gebruik van je gezondheidsgegevens is wettelijk strafbaar.Wat zijn je rechten als patiënt?

 • Je kunt op elk moment je goedkeuring intrekken;
  je kunt bepaalde zorgverleners de toegang tot je gegevens ontzeggen;
  je kunt de zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.


Hoe registreer je je goedkeuring en hoe trek je deze in?

Je kunt je goedkeuring registreren of intrekken via de eHealthConsent-applicatie. Dat kan enkel met je elektronische identiteitskaart (eID) ofwel via je huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheker of bij de opnamedienst van het ziekenhuis.
 


Wil je graag meer informatie?
Neem contact op met ons - surf naar eHealthConsent of download de gids voor geïnformeerde toestemming