Door verder te surfen op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies.
  We maken gebruik van cookies om de diensten en functies van onze site te kunnen aanbieden en om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. 
  Cookies zijn gegevens die worden gedownload en bewaard op je computer of op eender welk ander toestel.
Meer weten

Ziekenvervoer

Mutualia-AC-transport-malade-(1).png

ziekenwagenvervoer

Dringend vervoer
Mutualia komt voor 50% tussen in de kosten van dringend vervoer per ziekenwagen, met een maximum van € 250 per jaar, op vertoon van de originele factuur van de vervoerder, voor zover er geen enkele terugbetaling plaatsvindt door de verplichte verzekering;
Men spreekt over dringend vervoer wanneer men na een oproep naar ‘112’ vervoerd wordt naar het ziekenhuis dat werd gekozen in het kader van de dringende medische hulpverlening. In het geval van dringend vervoer zonder voorafgaandelijke oproep naar ‘112’ moet een gedetailleerd medisch attest worden opgesteld dat de dringendheid van het vervoer aantoont.

Niet-dringend vervoer: ziekenwagen of licht medisch-sanitair voertuig
Mutualia komt tussen in de kosten voor niet-dringend vervoer van zieke personen per ziekenwagen of licht medisch-sanitair voertuig, voor maximaal € 17,50 voor de eerste tien kilometer, verhoogd met maximaal € 1,00 per kilometer vanaf de 11de kilometer. Deze interventie kan niet hoger liggen dan de vervoerskosten en de patiënt moet steeds zelf minstens € 7,50 betalen. Per begunstigde geldt een maximumbedrag van € 250,00 per kalenderjaar.

Deze dienst komt tussen voor verplaatsingen naar een door het Riziv erkend ziekenhuis of zorgcentrum, alsook naar centra voor herstelverblijf en op voorwaarde dat de begunstigden van het transport zich door hun gezondheidstoestand onmogelijk met eigen middelen kunnen verplaatsen of het openbaar vervoer kunnen gebruiken. De tegemoetkoming gebeurt na aftrek van elke wettelijke interventie door de verplichte verzekering of door elke andere regeling.


 Te versturen document: de originele factuur van de vervoerder


helikopter

Mutualia komt voor 75% tussen in de betaalde prijs voor ziekenvervoer per helikopter, beperkt tot 500 euro per kalenderjaar. Het ziekenvervoer moet gebeuren naar een ziekenhuis en moet binnen de landsgrenzen plaatsvinden.
Men spreekt over dringend vervoer wanneer men na een oproep naar ‘112’ vervoerd wordt naar het ziekenhuis dat werd gekozen in het kader van de dringende medische hulpverlening. In het geval van dringend vervoer zonder voorafgaandelijke oproep naar ‘112’ moet een gedetailleerd medisch attest worden opgesteld dat de dringendheid van het vervoer aantoont.


 Te versturen document: de originele factuur van de transporteur


Taxi - vervoer via vzw

Mutualia kent een tegemoetkoming toe van € 0,25 per kilometer in de kosten van ziekenvervoer per taxi of via een dienst van vrijwillige chauffeurs (chauffeurs die vervoer aanbieden zonder een vergoeding te vragen en zonder hier winst op te maken) voor vervoer naar een door het Riziv erkend ziekenhuis of zorgcentrum, naar centra voor herstelverblijf en naar een specialistenpraktijk.  De tegemoetkoming is beperkt tot € 30,00 per heen- en terugrit met een maximum van € 200,00 per jaar.

 Te versturen document: de originele factuur van de vervoerder


Privévoertuig

Mutualia kent je een tegemoetkoming toe voor je verplaatsing naar een specialist of voor je opname in een kliniek, ziekenhuis of materniteit: 0,15 euro per kilometer (vanaf de 26ste), afgelegd voor de heen- en terugrit van de zieke persoon, beperkt tot € 30 per rit en tot € 90 per jaar, afgelegd op dezelfde dag en binnen de landsgrenzen. Voor het aantal kilometers houden we rekening met het kortste traject berekend op een webplatform (Mappy).