Hulp bij autorijden

Mutualia-AC-aide-conduite.pngAchter het stuur!

Wil je je praktische rijexamen afleggen of je rijvaardigheid opfrissen?  
We rijden steeds meer. Maak daarom voor € 35/uur gebruik van praktische lessen voor rijhulp (individueel en op afspraak), uitgevoerd door onze gediplomeerde rij-instructeurs (per module van 2 uur). 

Bij de eerste afspraak evalueert een van onze instructeurs je niveau en het aantal vereiste uren, en maakt hij of zij een of meerdere afspraken. De betaling moet vóór de afspraak gebeuren op de bankrekening van de vzw Multi-Care: BE55 3630 4769 5344. Neem het betalingsbewijs en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee.

 

Waaruit bestaat de rijhulp?

Voor de rijlessen en het behalen van het rijbewijs kunnen de kandidaten kiezen uit twee mogelijkheden.


De ‘korte’ reeks

Nadat je geslaagd bent voor je theoretisch examen, bezorgt je gemeentedienst je in het kader van de korte reeks en vanaf 18 jaar een voorlopig rijbewijs dat 18 maanden geldig is. Hiervoor moet je volgende documenten meenemen:
  • “Aanvraag voorlopig rijbewijs 18 m.”
    “Bekwaamheidsattest” 

Je moet minstens 20 uur praktische rijlessen volgen bij een erkende rijschool.
Met dit voorlopige rijbewijs heb je toelating om alleen te rijden. Ten vroegste na 3 maanden stage kun je het praktisch examen afleggen in het examencentrum met je eigen voertuig (in aanwezigheid van een begeleidende persoon) of met het voertuig van de erkende rijschool (de instructeur begeleidt je).

 

De ‘vrije’ reeks

Nadat je geslaagd bent voor je theoretische examen, kan je gemeentedienst je in het kader van de vrije reeks en vanaf 17 jaar een voorlopig rijbewijs bezorgen dat 18 maanden geldig is. Hiervoor moet je volgend document meenemen:

  • “Aanvraag voorlopig rijbewijs 36m.”

Het is niet verplicht om praktische lessen te volgen via een erkende rijschool. Toch is het steeds mogelijk om een basisopleiding van 6 uur te volgen. Ten vroegste na 3 maanden stage kun je vanaf 18 jaar het praktische examen afleggen in het examencentrum met je eigen voertuig (je wordt begeleid door je gids) of met het voertuig van de erkende rijschool (de instructeur begeleidt je).
 
De rijhulp van Multi-Care maakt deel uit van de ‘vrije reeks’: de rijhulp-vzw kan enkel tussenkomen in het kader van de ‘36 maanden’-opleiding.


Wil je graag meer informatie of wil je een afspraak maken?
Neem contact op met Multi-Care op 0491/34 00 38