Statuut ‘chronische aandoening’

Met het statuut ‘chronische aandoening’ heb je recht op betere zorgverlening


Dankzij het statuut van personen met een chronische aandoening heb je automatisch recht op bepaalde voordelen, zoals de derdebetalersregeling of een lager maximumbedrag van je persoonlijke tegemoetkomingen (remgeld) in het kader van de maximumfactuur. In sommige gevallen wordt het statuut automatisch toegekend, ofwel op basis van een medisch attest dat je aan je ziekenfonds moet bezorgen.


Je voordelen dankzij het statuut ‘chronische aandoening’

Als begunstigde van het statuut ‘chronische aandoening’ heb je automatisch recht op volgende voordelen:
 • toepassing van de derdebetalersregeling;
  daling van het maximumbedrag van persoonlijke tegemoetkoming (remgeld) met € 100 in het kader van de maximumfactuur.


Hoe wordt dit statuut toegekend?


Het ziekenfonds kent het statuut van persoon met een chronische aandoening individueel toe. Het statuut is twee jaar geldig en kan jaarlijks verlengd worden op basis van een van deze twee criteria:
 •  
 • In functie van de gezondheidsuitgaven: de uitgaven moeten gedurende 8 opeenvolgende trimesters minstens € 300 per trimester bedragen. Deze 8 trimesters vormen samen 2 kalenderjaren. 
  Bijvoorbeeld: in 2012 en 2013 liggen de gezondheidsuitgaven gedurende 8 trimesters hoger dan € 300 per trimester. Het statuut wordt door het ziekenfonds toegekend voor kalenderjaren 2014 en 2015.
  In functie van de toekenning van een forfait voor chronisch zieken.


Het statuut van persoon met een chronische aandoening wordt toegekend voor een periode van 5 jaar op basis van beide criteria hieronder:

 • In functie van de gezondheidsuitgaven: de uitgaven moeten gedurende 8 opeenvolgende trimesters minstens € 300 per trimester bedragen. Deze 8 trimesters vormen samen 2 kalenderjaren.
  In functie van de erkenning door de adviserende arts van een zeldzame of een weesziekte. 
  De specialist bezorgt het ziekenfonds een medisch attest met vermelding van de ziekte van de aangeslotene.
Het statuut kan elke 5 jaar verlengd worden indien de aangeslotene nog aan de voorwaarden voldoet.


 


Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons