Door verder te surfen op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies.
  We maken gebruik van cookies om de diensten en functies van onze site te kunnen aanbieden en om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. 
  Cookies zijn gegevens die worden gedownload en bewaard op je computer of op eender welk ander toestel.
Meer weten

Chronische aandoeningen

maladies-chroniques-(1).pngEen belangrijke helpende hand! 


Diabetes, kanker, multiple sclerose, ... Dag in dag uit met een chronische ziekte leven is allesbehalve een pretje en brengt soms zeer hoge kosten met zich mee. Daarom hebben chronisch zieke personen recht op een jaarlijks forfait dat een deel van de extra kosten voor hun ziekte kunnen dekt. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming? Hoe heb je er recht op?
 
 

Wie heeft er recht op? 

Personen met een chronische ziekte hebben recht op een forfaitaire tegemoetkoming van de zorgverzekering indien ze niet zelfstandig kunnen leven en wanneer hun eigen bijdrage voor de kosten van hun gezondheidszorg een bepaald bedrag bereikt.

Er gelden twee voorwaarden om te weten of je tijdens een kalenderjaar recht hebt op deze tegemoetkoming.
 
 • Je ‘remgeld’ (het verschil tussen de wettelijke erelonen en het bedrag dat je ziekenfonds terugbetaalt) bedroeg dit en het vorige kalenderjaar € 450 per jaar (voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is dat € 365);
  Je bevindt je dit kalenderjaar in een afhankelijkheidssituatie. 
 
Je afhankelijkheidssituatie interventiebedrag
 • Je hebt goedkeuring van de behandelende arts om gedurende 6 maanden een kinesitherapie- of fysiotherapiebehandeling te volgen met betrekking tot een ernstige aandoening.
 • Je voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte personen of kinderen met een ernstige ziekte.
 • Je verbleef tijdens het kalenderjaar in kwestie en het voorgaande kalenderjaar minstens 120 dagen in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, of werd tijdens deze zelfde periode minstens 6 keer opgenomen (dagopnames en maxiforfaits worden beschouwd als een opname).
300,11 €
 • Je scoort 12 punten op de afhankelijkheidsschaal van de Federale Openbare Dienst Sociale Zekerheid met het oog op de toekenning van de integratietegemoetkoming voor gehandicapte personen;
 • Je scoort 12 punten op de afhankelijkheidsschaal van de Federale Openbare Dienst Sociale Zekerheid met het oog op de toekenning van bijstand voor gehandicapte ouderen;
 • Je hebt recht op een forfaitaire vergoeding voor hulp van een derde;
 • Je hebt recht op een vergoeding voor hulp van een derde aan gehandicapte personen met gezinslast;
 • Je hebt recht op een hogere ziekte-uitkering voor hulp van een derde die het tarief van de alleenstaande of samenwonende uitkering gelijkstelt met het tarief van de uitkering voor personen met gezinslast.
450,18 €
 • Je hebt recht op een zorgforfait voor zwaar afhankelijke patiënten (B- of C-forfait op de schaal van Katz) in het kader van verplegende zorgen voor een periode van minstens drie maanden.
600,23 €


Hoe ontvang je dit forfait?

Je hoeft zelf niets te doen. 
Je ziekenfonds beschikt over alle vereiste elementen en betaalt je jaarlijks automatisch het bedrag uit waar je recht op hebt, op voorwaarde dat je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Als je recht hebt op een hoger forfait, wordt deze toegekend in de loop van het jaar.

Lijd je aan een chronische ziekte of aandoening? Misschien heb je recht op het statuut van ‘chronische aandoening’ of op een of meerdere tegemoetkomingen van de verplichte verzekering.

Terugbetaling van het forfait

Als de begunstigde aan alle terugbetalingsvoorwaarden voldoet, betaalt het ziekenfonds het forfait binnen de 50 kalenderdagen terug.

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons