Door verder te surfen op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies.
  We maken gebruik van cookies om de diensten en functies van onze site te kunnen aanbieden en om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. 
  Cookies zijn gegevens die worden gedownload en bewaard op je computer of op eender welk ander toestel.
Meer weten

Je vertrek uit het ziekenhuis

sortie-01.png


Een zorgeloos en geslaagd herstel

De arts bepaalt wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. Je mag echter ook zonder zijn of haar goedkeuring steeds zelf terug naar huis. Vertrek echter niet zonder je medisch dossier, zodat de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd blijft. Neem contact op met je ziekenfonds om te kijken in hoeverre je eventueel thuis kunt herstellen en verzorgd kunt worden.Je terugkeer naar huis

De arts bepaalt op basis van je gezondheidstoestand wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. 
Je mag echter steeds vroeger vertrekken, tegen het advies van de arts in. 
In dat geval vraagt het ziekenhuis je om een ‘ontslag’-document te ondertekenen waarmee de arts niet langer aansprakelijk is voor de eventuele gevolgen van je vertrek.Je medisch dossier

Het ziekenhuis bezorgt je bij je terugkeer naar huis een rapport waarmee de continuïteit van de zorgverlening gegarandeerd wordt bij elke arts die je achteraf behandelt. 
Daarnaast ontvang je een meer gedetailleerd rapport met de essentiële klinische, technische en therapeutische gegevens rond je opname. In dit rapport staat ook welke zorgverlening je eventueel nodig hebt na je ontslag uit het ziekenhuis.
Dit rapport is ondertekend door de verantwoordelijke arts tijdens je ziekenhuisopname en wordt doorgegeven aan de door jou gekozen behandelende arts.Eventuele klachten

Als je een klacht wilt indienen tegen de artsen of tegen het ziekenhuis, informeer je eerst bij je ziekenfonds wat je rechten zijn. 
Elk ziekenhuis moet over een ombudsdienst beschikken. Hier kun je terecht wanneer je wettelijke rechten als patiënt volgens jou niet gerespecteerd werden.De herstelling

Na je ziekenhuisopname kan de behandelende arts een herstelkuur voorschrijven.
Neem in dat geval contact op met je ziekenfonds om te weten in welke instellingen je terechtkunt, wat de beschikbaarheden zijn en hoe de kosten geregeld worden (deze worden vaak gedekt door de bijkomende verzekering).
Je moet een volledige en correcte aanvraag indienen. 
Bij eventuele wachtlijsten wordt voorrang gegeven aan personen die het ziekenhuis verlaten.Thuisverpleging en -diensten

Je ziekenfonds kan je ook alle praktische info bezorgen over eventueel noodzakelijke thuisverpleging en -diensten na je ziekenhuisopname: verpleging en medische verzorging, kinesitherapie, warme maaltijden, verhuur van medische apparatuur (krukken, rolstoel, ...), gezinshulp enz.Sociale bijstand

Een ziekenhuisopname kan zware gevolgen hebben op emotioneel, professioneel of financieel vlak. 
Vraag je ziekenfonds bij problemen om gebruik te maken van sociale bijstand.


 

Onze tips
Het ziekenhuis verlaten zonder goedkeuring van je arts is geen lichtzinnige beslissing.
Vraag bij je vertrek steeds een rapport waarmee de continuïteit van de zorgverlening gegarandeerd wordt en vraag ook om je behandelende arts een meer gedetailleerd rapport te bezorgen.
Neem bij eventuele vragen of klachten eerst contact op met je ziekenfonds.
Doe indien nodig op tijd een beroep op sociale bijstand en vermijd dat de problemen zich opstapelen.

 

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons