Je verblijf in het ziekenhuis

sejour-01.png
Wat zijn je rechten?

Als ziekenhuispatiënt heb je bepaalde rechten, waarvan je maar best goed op de hoogte bent. Zo heb je het recht om je medisch dossier in te kijken en mag je een behandeling of operatie steeds weigeren. De gevolgen van je keuze moet je uiteraard wel dragen, al blijft het ziekenhuis je zo goed mogelijk verzorgen met respect voor je keuzes.Tijdens je opname


Je dieet

Als je om medische redenen een dieet volgt, moet je dit bij je opname melden. De ziekenhuismaaltijden worden zonder supplement aangepast.
Als je een specifiek dieet vraagt voor een bepaalde levensbeschouwing of voor je geloof, moet het ziekenhuis daar rekening mee houden, al kan het in dat geval wel extra kosten aanrekenen.


Je medisch dossier

Je kunt een vertegenwoordiger aanduiden om in jouw plaats beslissingen te nemen en vragen om dit vast te leggen in je medisch dossier. Ook heb je het recht om je weigering voor bepaalde behandelingen of je persoonlijke standpunt rond euthanasie te laten opnemen in je dossier (voor zover dit standpunt wettelijk toegelaten is).


Zedelijke, seculiere of religieuze bijstand

Wie dat wenst, heeft tijdens een ziekenhuisopname recht op zedelijke, seculiere of religieuze bijstand, afhankelijk van de persoonlijke overtuiging. Het ziekenhuis moet dit bij je opname voorstellen en moet je een lijst bezorgen met personen die je de verwachte bijstand kunnen bieden.Tijdens je verblijf


Je behandeling

Je hebt steeds recht op de beste behandelingen op basis van de bestaande kennis en technieken en zonder enige vorm van discriminatie om welke reden dan ook. Het medisch korps en verzorgend personeel moeten alles doen wat binnen hun macht ligt om de pijn te verzachten en indien mogelijk te bannen. 

Je hebt steeds het recht om een behandeling te weigeren. De arts kan je nooit zonder je toestemming verzorgen of opereren. Op vraag van jezelf of van je arts wordt je weigering geregistreerd in je medisch dossier.


Jouw informatie

Je hebt het recht te informeren naar alle aspecten van je gezondheidstoestand. Het medisch korps is verplicht je met alle gewenste transparantie te beantwoorden. Aarzel niet om vragen te stellen over de onderzoeken, de verzorging, de redenen van een bepaalde behandeling, de kosten en de risico’s op een interventie enz.


Je medisch dossier

Je medisch dossier moet up-to-date worden gehouden en mag steeds door jou worden ingekeken. De arts moet je aanvraag binnen de 15 dagen beantwoorden.


De ombudsdienst van het ziekenhuis

Als je een klacht hebt over de verleende verzorging, dan moet je op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot de ombudsdienst van het ziekenhuis.


Bescherming van je privacy

Je ziekenhuisopname verandert niks aan de bescherming van je privacy. Deze moet uiteraard steeds en zonder uitzondering gerespecteerd worden.Het verblijf in het ziekenhuis


De diensten

Je kunt gebruikmaken van de verschillende diensten van het ziekenhuis: televisie, telefoon, kapper, wasserette enz. Deze diensten worden uiteraard wel aangerekend door het ziekenhuis en worden nooit terugbetaald door de verplichte verzekering.


Het bezoek van je behandelende arts

Als je op voorschrift van je behandelende arts moest worden opgenomen, dan kun je hem of haar vragen om je te bezoeken. Per ziekenhuisopname wordt slechts één bezoek terugbetaald. De deontologische code verplicht het ziekenhuis om hem of haar op de hoogte te houden van de evolutie van je gezondheidstoestand.


Onze tips
Aarzel niet om te vragen of je je medisch dossier kunt inkijken en om vragen te stellen.
Je hebt wettelijk recht op een vertrouwenspersoon die je kan helpen om de verstrekte medische informatie correct te begrijpen. Je huisdokter is hiervoor de meest geschikte persoon.
Informeer bij je ziekenfonds naar de rechten die je als patiënt hebt.
Informeer op voorhand naar de tarieven die het ziekenhuis aanrekent voor niet-terugbetaalde diensten.

 

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons