Je ziekenhuisfactuur

facture-01.png
Controleer het detail van de kosten die je zelf moet betalen

Binnen de twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis ontvang je de factuur met het bedrag dat je zelf moet betalen. Het gaat om een standaardfactuur met duidelijk opgesplitste rubrieken. Deze omvat de bedragen die je zelf moet betalen op basis van de derdebetalersregeling. Controleer de factuur zorgvuldig en aarzel niet om je ziekenfonds te raadplegen als je iets abnormaals ziet.


 

De factuur

Ziekenhuizen gebruiken steeds eenzelfde factuuropmaak. 
Je factuur bestaat uit volgende delen:

Je eigen bijdrage voor de verblijfkosten en voor de terugbetaalbare geneesmiddelen;
De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen;
Het eventuele supplement voor een eenpersoonskamer;
Je eigen bijdrage in de medische kosten en in eventuele ereloonsupplementen;
De kosten voor implantaten, prothesen en endoscopisch materiaal die je zelf moet betalen;
Diverse kosten (telefoon, televisie, drank enz.)

Over het algemeen ontvang je één totaalfactuur. Maar in sommige instellingen worden de erelonen al dan niet volledig geïnd door de medische raad. In dat geval ontvang je twee aparte facturen: die van het ziekenhuis en die van de medische raad.

Let op: betaal nooit ereloonsupplementen die rechtstreeks door artsen worden gefactureerd. Weiger steeds zulke facturen en vraag om deze supplementen toe te voegen aan de algemene ziekenhuisfactuur.De derdebetalersregeling

Ziekenhuizen moeten steeds de derdebetalersregeling toepassen. 
In de praktijk betekent dat dat het ziekenhuis je een factuur stuurt voor jouw bijdrage in de kosten van de ziekenhuisopname en dat het bedrag dat ten laste is van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, rechtstreeks met het ziekenfonds wordt afgehandeld.

Als je bij je ziekenhuisopname een betalingsachterstand hebt voor je verplichte verzekering, dan kan je ziekenhuisopname een zeer dure grap worden!Wettelijke termijnen 

Het ziekenhuis moet zijn factuur uiterlijk twee maanden na het einde van de maand van je ziekenhuisopname versturen. 
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.De maximumfactuur 

In functie van je sociaal statuut of van je inkomensniveau kan het zijn dat je recht hebt op een zogenaamde ‘maximumfactuur’. De bedoeling van dit systeem is dat je geen onoverkomelijke bedragen hoeft te betalen voor je gezondheidszorgen.

Als je recht hebt op dit systeem, houdt het ziekenfonds je gezondheidsuitgaven bij. Zodra je aan je maximumbedrag zit, stort het je het teveel betaalde bedrag terug.Onze tips
Betaal je ziekenhuisfactuur pas nadat je deze grondig gecontroleerd hebt.
Aarzel niet om uitleg te vragen over de aangerekende bedragen.
Als je op je factuur een fout ontdekt of iets ziet dat waarschijnlijk niet klopt, deel je dit schriftelijk mee met de melding dat je de betaling pas uitvoert nadat je een rechtzetting hebt ontvangen.
Aarzel niet om contact op te nemen met je ziekenfonds voor vragen over je factuur.
Betaal nooit voorschotten aan een arts, noch ereloonsupplementen die niet op de totaalfactuur van het ziekenhuis staan.
Je betaalt best per storting of overschrijving. Hou ook steeds de originele factuur bij.

 

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons